Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.   
Σύλλογος    
Επανασύνδεσης    
Ελλήνων    
Υϊοθετημένων    

 Βοηθήστε τον Σ.Ε.Α.Σ.Υ.Π.GUESTBOOK

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΑ

 
Ονοματεπώνυμο:
Χώρα / Πόλη / Τ.Κ.:
Email:
   WebSite Περιγραφή:    
WebSite URL: http://
Σχόλια:
   

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ

  Εγγραφές 1 έως 10 από 33

Fullname: Charalambos Karydakis 12/3/2006 6:06:42 μμ
Email: Karydakis@gmail.com
WebSite: http://home.wanadoo.nl/charalamboskarydakis/
Comments: Hi Joan, I was reading your story and was wondering what the treatment was that till this day is making you extremely hurt, angry and bitter ? I read that you were 5 ? years old when you were adopted ? Was your childhood after that no happy enough to erase all the bad memorys ? Warm regards, Charalambos Karydakis

Fullname: Joan Maria Schumack 23/2/2006 8:45:33 πμ
Place: USA / California / Citrus Heights / 95621
Email: jomarmack@yahoo.com
WebSite: general information on adopting and being adopted
Comments: Wed., Feb. 22, 2006 Through an email chat group for adult adoptees here in California, I learned of the Website, adoption.com. At this Website, I clicked on a few links, which led me to your home page. I felt thrilled to find your home page. I am an adult adoptee who was born in Greece, in the village of Lahanada. My village is near Finikounda and not far from Methoni. In fact, my birth was registered in Methoni, Messinias Province. My adoption, in the 1950s, was actually legal. I have been able to verify this fact through my birth family, whom I met as an adult in the 1980s. Please know that, even though I was legally adopted, I still feel extremely hurt, angry and bitter at having been sent away from my homeland, away from my heritage. In addition, I still feel extremely hurt, angry and bitter about the treatment that I received in the two orphanages in Kalamata, where I lived from two years of age until almost five years of age. To this day, I have vivid memories, and equally vivid nightmares, of those two orphanages. Thank you for this opportunity to express some of my rage, frustration, and sadness over what happened to me as a child in Greece. Please continue your work, and know that many warm wishes are with all of you, all of the time. I remain, Sincerely, Joan Maria Schumack, jomarmack@yahoo.com

Fullname: Maria Desmarais 7/8/2003 11:06:18 μμ
Place: Leominster Ma. 01453
Email: mbdesma@aol.com
Comments: Hello Ifi and fellow adoptees. I have written in the registry awhile back, I am still hoping to find some info if any, on my past. Ifigenia has all my information and I'm hoping that she will find something for me. I know she is busy and I'm waiting, and hoping. It's good to see so many success stories and God Bless this woman who is there fighting for our rights. Thanks again Ifigenia and Good luck to all who are searching. Maria
S.E.A.S.Y.P.: THANK YOU MARIA IT WILL BE DONE AS I WROTE TO YOU ! THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING! FOR ME ALL ADOPTEES ARE EQUAL IN RIGHTS AND PRIORITY.BUT ALL OF THE TIMES ABOVE US IS GOD WHO DECIDES WHO`S TURN IS THE FIRST TO GO! KEEP YOUR FAITH TRUST CONFIDENCE AND SPIRIT UP! PARHAPS THIS IS YOUR TURN NOW!

Fullname: Judy Gallas 29/7/2003 9:15:39 μμ
Place: USA, Minneapolis, 55414
Email: gall0209@tc.umn.edu
WebSite: none
Comments: It is with so much emotion, joy and sadness that I write. I am 46 years old and was adopted by a wonderful family in the USA from an orphanage in Greece when I was 18 months old. I have had and am still having a wonderful life with my adopted family. I always knew I was adopted from the time I was very very little and have been proud of my family and my heritage. It was always very strange when I would have a school assignment that dealt with my family tree, however. In my inner-most thoughts I always wondered about my native country and my biological parents. I had been told my mother was very very young when I was born & was not able to keep me. I had been fine with my life and this information until I had children of my own. At that point I started to realize how difficult it must be to give a child for adoption. It was then I started wondering more and more about my parents and the trauma this must have been for my mother. I was never really given much information about the greek documents regarding my adoption & birth. My children are now 22 & 20 years old. It was around 4 or 5 years ago that I met someone who lived in Greece for a while. We started talking about my Greek heritage and my adoption. We met for coffee a few weeks after our initial meeting and she shared with me the New York Times article about the illegal adoptions happening in Greece in the 50's! This was the first I had ever heard of this and this began to stir many many emotions and doubts for me. I wondered if I could possibly have been one of those illegal adoptions. In my heart, I feel I really thought I was because of the circumstances surrounding my adoption and the information I knew from my adopted parents. I believed all these years my adopted parents had given me all the information they knew but when my husband and I celebrated or 25 year anniversay in September of 2002, we received a card from my adopted parents with a small handwritten note. On that note was the name of a woman and the name of an orphanage with a note saying this was my mother and the orphanage I lived in!!! This was a complete shock to me. My parents are now 81 years old and must have felt it was important now to pass this on to me. I immediately went onto the internet to search the names but came up with a million entries for my mother and nothing for the orphanage. In the searches I started looking up information regarding Greek Adoptions and it was then that I discovered the web site for SEASYP. I contacted Ifigenia. She immediately began helping me. We first reached a point with little information and then I began to reconsider following through so I didn't continue. Then I ran into a friend of mine a couple months ago who was asking how my search went. This again stirred so many thoughts and emotions. I felt this power beyond myself guiding me to contact Ifi again. Through the love and support of Ifi along with her expertise, passion and commitment - the truth about my Greek family was uncovered within a month. All this information was flooding in to me and was being guided by forces from above. It was truly a miracle. The truth was an illegal adoption. Both my bio parents are deceased. This all was very emotional. But I believe the universe does not give us more than we can handle and I was able to move through this with the support of Ifi. She has much much love to share with all the adoptees and their families. The beauty also is that she found other relatives of mine in Greece and they are so excited and feel so blessed to know I have been found and will come home to meet them. We have had video calls and phone calls and will write to each other. We have shared photographs. It is so amazing to me - miracles and people helping to see people's dreams come true. Ifi and SEASYP are amazing. I am so blessed to have connected to my roots. There is a whole new part of me that has come to life with this. Right now we are planning a reunion where I can come to Greece, plant my feet in my homeland, and put my arms around my Greek Family and Ifi. There will be many many tears, laughter and dancing. Miracles, Faith, and the love and support of Ifi and SEASYP. I can't wait to COME TO GREECE (as my cousin George keeps saying!!!) Love and Peace to Ifi and all the adoptees and their families - may your search bring joy and fulfillment. Love Judy Georgia
S.E.A.S.Y.P.: I do thanl you Judy for the trust and the confidence that you show me. Among all disapointments and betrayals that happened to me your kind soul was lightening my way to the right direction.I have to thank you also for enforcing my faith and passion when I thought I was left alone in the tough and rough paths of the mission I am carrying!You really deserved the nice loving family that you found. Your family is a God`s sent gift for all your tries and efforts! For your faith and confidence. They are all so wonderful people. so wonderful and emotionaly rich as you are!Heaven is sending his blessings for this reunion. Your parents also are blessing you and all your family for this marvellous reception back to yours! His Mighty is so generous with you and your family. At last the truth you were seeking was revealed! Always be blessed always be loved. You are really gifted from Heaven! Thank you for being my friend and more thank you for making me believe again to the people. Friendship will always blonsom between us. I can`t hardly wait to hug you here in Greece. God bless you sis GEORGIA-JUDY

Fullname: Celeste Thrower 11/6/2003 11:00:59 πμ
Place: Orlando/Florida/32811
Email: celestialalyce@msn.com
WebSite: n/a
Comments: I think your cause is noble and I pray that this organization prospers!
S.E.A.S.Y.P.: THANK YOU FRIEND AND GOD BLESS

Fullname: PATRICIA THORNBURG 29/5/2003 4:43:29 μμ
Place: USA GAITHERSBURG,MD
Email: PATYTH3@AOL.COM
Comments: I JUST WANTED TO SAY AGAIN THAT WITHOUT THE HELP OF IFIGENIA AND S.E.A.S.Y.P. I WOULD NOT HAVE FOUND ANY OF MY FAMILY.I HAVE ALREADY LEFT A NOTE HERE BUT I JUST FEEL THAT THEY SHOULD BE NOTED AS BEING A WONDERFUL GROUP WHO ARE DEDICATED TO HELPING OTHERS,THANK YOU IFIGENIA FOR ALL YOU DID YOU ARE LIKE A ANGLE AND I AWILL ALWAYS KEEP YOU IN MY PRAYERS.THNAKS AGAIN.LOVE,PATRICIA
S.E.A.S.Y.P.: THANKS PAT, I AM WORKING WITH YOUR TICKETS RIGHT NOW.WISH ME LUCK.I KNOW YOU ARE GRATEFUL SO I AM KNOWING THAT PEOPLE DO NOT FORGET! LOVE IFIGENIA

Fullname: Harlan Powers 26/5/2003 7:10:21 μμ
Place: London, UK
Email: harlanpowers2003@yahoo.co.uk
Comments: Since 2002 your site has been used as part of a defamation campaign against Greek attorney Athina Karamanlis who is also an attorney admitted as a legal consultant ( foreign lawyer) in New York. The individual providing this garbage to the net is Anthony Tsgarakos who was prosecuted in 2001 by the Manhattan District attorney's office for harrassing Dr. Karamanlis. He now uses the alias name George Manolakos to spread his filth. It's a shame because your organization promotes such a noble cause and doesn't need negative and untrue publicity.For the record, neither Dr. Karamanlis nor any ,members of her staff have ever taken one dollar for any adoption cases and have great respect for your efforts. Unfortunately, as we all know, evil is seeded in deep hate and has many resources. We hope your site will not be used as resource for bad dealings. Further, we want your members to know that our law firm supports their cause 100%. We will, as we have in the past, offer our assistance without charge for any quiries you have about your Greek families. Best Regards and good luck. May God bless you.

Fullname: Eleni Panagiotaraku 27/4/2003 5:23:19 πμ
Place: Montreal, Canada
WebSite: Lakonian Family Trees
Comments: I came upon your website by accident, and quite frankly I had never heard of the so-called “Thessaloniki scandal.” I was under the imprecision that all the adopted children from Greece (domestic or international destination) were given for adoption by the willful knowledge of their parents. Never did I imagine that it was ever otherwise—till I stumble on your website that is. In my own research I am aware of a number of mothers who adopted their babies, and of adult people who as babies they were adopted, but like I said before that was done under mutual knowledge; either because the mothers were unwed or because of family poverty. I realize that knowing one genealogical roots, or finding one’s child, is one of the most fundamental human needs (whether the people involved are aware of this psychic need or not). I wish you the best of luck. Me patriotikous xairetismous, Eleni.

Fullname: Claire J Campbell 17/2/2003 5:18:46 μμ
Place: Rockville, MD 20850 USA
Email: cj@campbellfamily.biz
Comments: I feel my adoption story is like many others, a continuing saga. Part two of my story is as follows. I had summoned some courage recently, after the Christmas holidays, to contact my half-brother and half-sister, whom Ifigenia had located for me. We were able to arrange a meeting several weekends ago. I had brought along with me the US Representative for SEASYP, Ourania (Valerie) Greenlaw. This was her very first reunion since working with Ms. Kalfoupoulou. It was a VERY exciting weekend meeting my biological brother and sister. Unfortunately, my half-sister is going through a rough period in her life and hasn't quite embraced me into the family, as had my half-brother. However, I do have a wonderful relationship with my brother and feel with time, we will become a REAL brother and sister. Thank you Ifigenia, it's nice to reap the fruits of your (our) labor. I will keep you posted on this saga.
S.E.A.S.Y.P.: My dearest sis, Thank you for your kind comments. You know that I worked with my heart and my soul on your case. I am lucky and happy that I found you as my friend. The most splendid think that have happened to me from your adoption search adventure is my friendship with you and Rania. A Damon and Phedias friendship. These ancient Greek people`s friendship remain historicall as the ideal friendship of all centuries. We are sharing a rare friendship you I and Rania as a proof of true relasonships among the adoptees. This is giving me strength and hope to go on. Thank you for being my friend Ifigenia

Fullname: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΘΕΣΗ ΛΙΑΣΚΟΥ 10/1/2003 9:35:59 μμ
Place: 19100
Email: peridromos@yahoo.com
Comments: ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Θ Α Υ Μ Α ΤΗΣ ΖΩΗΣ !!!!!!!!!!!!!!!!! ΓΙΑ ΤΟ Θ Α Υ Μ Α ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ!!!!!!!!!!! ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΝ Ο Θ Ε Ο Σ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Ε Υ Λ Ο Γ Η Σ Ε Ι ΤΟ ΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!!!!!!!!! ΕΦ' ΟΣΟΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ Γ Η Ι Ν Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ Κ Α Τ Α Φ Ε Ρ Ν Ε Ι Σ ΝΑ ΣΜΗΓΕΙΣ ΞΑΝΑ ΤΙΣ Κ ΑΤ Α Κ Ρ Ε Ο Υ Γ Η Μ Ε Ν Ε Σ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ Π Α Ν Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω ΤΟΝ Θ Ε Ο ΠΟΥ ΣΕ Ε Σ Τ Ε Ι Λ Ε ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α!!!!!!!! ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΚ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ Ε Ν Ω Σ Ε Σ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ Μ Η Τ Ε Ρ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ Λ Α Μ Π Ε Ι !!!!!!!!!!!!!!!!!!
S.E.A.S.Y.P.: VRE VRE TI EXOUME EDO?TI EYCHARISTH EKPLHKSH HTAN AUTH!EUGENIA ON THE NET! BRAVO SOU !KALA KALA ESY PAIDI MOU EISSE H SUPER MAMA! NOIKOKYRIO PAIDIA ,KOINONIKES DRASTHRIOTHTES,APOKATASTASEIS GERONTON KAI CHAMENON MANADON , KAI TORA AUTO! HTHELA NA HKSERA KOLLAS POUTHENA ESY? :) ANTE KAI SE ANOTERA.KAI SE PIO PROCHORHMENA.:) SEYXARISTO RE GIA TA KALA SOU LOGIA. KAI EGO EIMAI CHAROUMENH POU SAS GNORISA KAI VRHKE THN MANOULA TOU O TIMOS. NA EISTE PANTA KALA KAI EYTICHISMENOI OLOI . O THEOS NA SE EYLOGEI POU PHRES KONTA SOU TIN MAMA TOU.POLY LIGES THA EICHAN TO KOURAGIO NA TO KANOUN AUTO. ME THN AGAPH MOU! IFIGENIA

Next Last

Αρχή - Σχετικά - Ιστορία - Φιλοσοφία - Σκοπός - Έρευνα - Επιτυχημένες Ιστορίες
Ελληνικός Νόμος - Η Δίκη του 1964 - Database - Εγγραφή - Guestbook - Links - E-mail


Copyright 1999 S.E.A.S.Y.P.
English Version

Sponsored by Sakis Polizos

Photos Anne Geddes

Web Development